Dit jubileumjaar staat natuurlijk ook in het teken van onze eigen medewerkers. In deze rubriek vertellen collega’s over wat hun werk zo bijzonder maakt en wat een duurzame, gezonde en veilige leefomgeving voor hen betekent.


Ivonne Jentink

Accountmanager en sinds 2013 in dienst.

‘Wij zijn de smeerolie tussen de verschillende partijen’‘Mijn functie is bijzonder door de setting waarin we als Omgevingsdienst in werken. Een gemeenteambtenaar voert het beleid uit zoals opgenomen in het coalitieakkoord, terwijl de Omgevingsdienst meer op afstand van de politiek werkt. We zijn onafhankelijk, maar uiteindelijk willen we als overheid toch ook allemaal hetzelfde: een veilige en leefbare omgeving voor alle bewoners in het gebied. De politieke prioriteiten van een opdrachtgever zijn soms anders dan die van Omgevingsdienst. Als accountmanager is de uitdaging om te zorgen dat ons belang op tafel blijft liggen en tegelijk dat de relatie goed blijft.’Een verbindende rol

‘Een groot deel van ons werk bestaat uit relatiemanagement waarbij je onderzoekt hoe zaken bij de opdrachtgever ontvangen worden en waar nodig actie onderneemt om daarop in te spelen. Soms helpt het om een manager of directeur even contact op te laten nemen met de gemeente of in de communicatie net een iets ander accent te kiezen zonder dat je jouw punt verliest. En we zijn verantwoordelijk voor zaken als de UVO, waarmee de budgetten worden binnengehaald, zodat wij als organisatie onze taken en ambities kunnen waarmaken. Maar daarbuiten zijn we vooral de smeerolie of verbinder tussen de verschillende partijen.’Dynamisch werk

‘Wat het werk verder ook bijzonder maakt is dat er altijd een actualiteit kan zijn waardoor een dag compleet anders verloopt dan je van tevoren had gedacht. Bijvoorbeeld als er een bericht in de pers komt dat de gemeente vluchtelingen gaat opvangen op een boot, terwijl de Omgevingsdienst de aanvraag nog aan het beoordelen is. Als accountmanager moet je daar direct op inspelen – ook als het vijf uur ’s middags is op vrijdag. Samen met de inhoudelijke collega’s moet je dan zorgen dat het standpunt van de Omgevingsdienst helder wordt en de situatie beheersbaar voor de bestuurder van de gemeente. Die dynamiek maakt mijn werk ook superleuk.’Een open gesprek

‘Een duurzame, veilige en gezonde leefomgeving vraagt om keuzes en alle bijbehorende dilemma’s om die keuzes te maken. Dat is erg lastig. Ik vind het belangrijk om te zorgen dat we dit gesprek open met elkaar voeren, dat we elkaar aanhoren en proberen te begrijpen waarom de ander niet dezelfde mening heeft of werk gerelateerd een andere agenda moet uitvoeren. Als ik met mijn moeder van bijna negentig, die bijvoorbeeld gewend is aan traditionele boeren, bespreek waarom een groen weiland met koeien niet per se natuurlijk is, heb ik een ander gesprek dan wanneer ik dit met een vriendin bespreek. Je moet je dus ook verplaatsen in de ander om een open gesprek te hebben en de ander mee te nemen in jouw argumenten. Dat vind ik ook belangrijk in mijn werk als accountmanager.’