Al 10 jaar werken wij als Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied aan een duurzame, veilige en gezonde leefomgeving voor ons allemaal.

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied bestaat 10 jaar! Ter ere van ons jubileum blikken we in 10 delen terug op het afgelopen decennium. Hiervoor vroegen we onze opdrachtgevers, de bedrijven, de inwoners én onze eigen medewerkers om hun ervaringen te delen met ons werk. Wat waren volgens hen de belangrijkste mijlpalen, de verrassendste gebeurtenissen, de interessantste feiten en de grootste uitdagingen? Je leest het allemaal hier.  In 2013 nam de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied met 320 medewerkers de milieu-, bodem- en bouwtaken over van de Provincie Noord-Holland, de Gemeente Amsterdam, Zaanstad en Haarlemmermeer. In 2023 werken er bijna twee keer zoveel mensen en is het gebied waarin we werken uitgebreid. Ook kregen we er steeds meer verantwoordelijkheden bij.Een duurzame, veilige en gezonde leefomgeving

Al 10 jaar verlenen we vergunningen aan bedrijven, houden we hier toezicht op en grijpen we in als dat nodig is. Daarnaast adviseren we onze opdrachtgevers over hoe zij binnen de wet- en regelgeving kunnen zorgen voor een duurzame, veilige en gezonde leefomgeving. En kaarten we knelpunten in die regelgeving aan bij beleidsmakers van de (lokale) overheid.Gezamenlijk, open, onafhankelijk en deskundig

Dit doen we door nauw samen te werken met onze opdrachtgevers, maar ook door goed te luisteren naar belangenorganisaties en inwoners. We zijn onafhankelijk, waardoor we met al onze expertise de verschillende belangen zo nauwkeurig mogelijk kunnen afwegen. Dat vraagt om flexibiliteit, innovatie én een blik die altijd gericht is op de toekomst. Ook blijven we continu leren. En leren doe je het beste van elkaar.Een reis door het verleden

In 10 delen nemen we jullie mee op een reis door het verleden. Want we zijn best trots op wat we allemaal hebben bereikt. Maar dat hebben we alleen kunnen doen dankzij de inzet van alle betrokken partijen. We zetten ons mooie werk graag voort, zodat we ons gezamenlijk kunnen blijven inzetten voor die duurzame, veilige en gezonde leefomgeving – ook in de toekomst.Deel 1

Van toen naar nu

‘We zijn volgens bedrijven vaak te streng en volgens de omgeving juist te soepel'

Oud-directeur Emmy Meijers en huidig directeur Loes de Maat over 10 jaar Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied: samen groeien naar een veilige, duurzame en gezonde leefomgeving

‘Zelf plastic afval verminderen vind ik moeilijk’

Stefan Martens, adviseur afvalstoffen bij de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

Wist je dat?

De zonne-panelen op ons pand per jaar 15.000 kWh elektriciteit opwekken?

Door de ogen van de 10-jarige

NOA

Deel 2

KRACHTIG SAMENWERKEN, AFLEVERING 1

EEN DUURZAME, VEILIGE EN GEZONDE LEEFOMGEVING DOOR KRACHTIGE SAMENWERKING

Werken aan een duurzame, veilige en gezonde leefomgeving doet de Omgevingsdienst niet alleen. Maak nu kennis met onze belangrijkste samenwerkingspartners. Wie zijn zij? En hoe dragen zij met ons bij aan onze missie?

'Ik voel me in mijn werk gedragen door onze missie’

Marja Hof, medewerker Arbo en Milieu bij de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

Wist je dat?

Onze collega Ruben Basjes bij de Omgevingsdienst een de inspecteurs is met een gecertificeerde neus? Ja, het is heus!

Door de ogen van de 10-jarige

EMMELINE

Foto: Noordzeekanaal, Noord-Hollands Archief / 1334 - Beeldcollectie van de Historische Vereniging Haerlem te Haarlem - 2348

Deel 3

KRACHTIG SAMENWERKEN, AFLEVERING 2

EEN DUURZAME, VEILIGE EN GEZONDE LEEFOMGEVING DOOR KRACHTIGE SAMENWERKING (2)

Werken aan een duurzame, veilige en gezonde leefomgeving doet de Omgevingsdienst niet alleen. Maak nu kennis met onze belangrijkste samenwerkingspartners. Wie zijn zij? En hoe dragen zij met ons bij aan onze missie?

Door de ogen van de 10-jarige

RENZO

Wist je dat?

Terwijl jij staat te dansen op een festival of geniet van een vuurwerkshow, is de Omgevingsdienst hard aan het werk om al deze feestelijkheden zo veilig én prettig mogelijk te laten verlopen voor de omgeving.

'Als spin in het web voel ik me gewaardeerd'

Paula van Egmond, projectsecretaris team Accountmanagement bij de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

Deel 4

DE OMGEVING CENTRAAL

BEWONERS VERTELLEN

In het Noordzeekanaalgebied wonen veel mensen. Hoeveel last hebben zij van de omliggende industrie? En hoe denken zij over de Omgevingsdienst? Drie bewoners uit Tuindorp-Oostzaan, Zaandam en Wijk aan Zee delen hun verhaal.

‘Duurzaam, veilig en gezond zijn echte containerbegrippen die iedereen anders invult’

Fons Bennink, Omgevingsmanager Tata Steel bij de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

Wist je dat?

We weleens een bewoner die overlast van een bedrijf bij ons meldde, hebben meegenomen op inspectie?

Door de ogen van de 10-jarige

Loïs

Deel 5

Naar een Gezonde Leefomgeving

‘Handhaven en vergunningen intrekken zijn geen politieke keuzes’

‘Het dossier Tata Steel staat symbool voor een heleboel milieu- en gezondheidsvraagstukken die op dit moment leven in de maatschappij’, zegt gedeputeerde van de provincie Noord-Holland Jeroen Olthof. Lees in dit interview hoe hij zich als bestuurder hardmaakt voor een gezonde leefomgeving.

Door de ogen van de 10-jarige

NOVA

Wist je dat?

De OD NZKG ook advies geeft bij ruimtelijke plannen en bij het opstellen van beleid voor vergunningen?

‘Ik wil zoveel mogelijk milieuwinst behalen‘

Tariq La Brijn, Adviseur Lucht bij de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

Deel 6

Constructief Handhaven

‘Ik probeer het gedrag van bedrijven positief te beïnvloeden‘

Patrick Bruinooge, Inspecteur Intensieve Handhaving bij de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

Wist je dat?

De Omgevingsdienst Noordzee­kanaalgebied toezicht houdt op ongeveer 18 duizend bedrijven?

Door de ogen van de 10-jarige

AYDEN

Bedrijven met een missie

De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied voert jaarlijks duizenden controles uit bij bedrijven, van grote multinationals tot lokale industrie. Onze inspecteurs kijken dan of ze zich aan de milieuwetgeving houden. Worden er regels overtreden? Dan grijpen ze in. Gelukkig loopt dit bijna altijd goed af: bedrijven leven de milieuregels namelijk zelf ook graag na – en doen daar soms zelfs nog een schepje bovenop. Hoe pakken zij dat aan? En hoe ervaren zij het contact met de Omgevingsdienst? Twee bedrijven uit de omgeving doen een boekje open.

Deel 7

Duurzaamheid voorop

‘DE KNOP MOET NU OM!’

Een duurzame, veilige en gezonde leefomgeving bereiken we alleen als we ons energiegebruik drastisch verminderen. De Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied richtte daarom dit jaar een speciaal team Energiebesparing op, dat toezicht houdt op het energiegebruik van bedrijven – met ondersteuning van milieuadviseurs van het team Expertise, Milieu en Duurzaamheid en juristen van het team Juridische expertise. Teammanager Energiebesparing Els Joosten en milieuadviseur Marlies Lambregts: ‘De tijd van praten is voorbij.’

Door de ogen van de 10-jarige

FENNE

Wist je dat?

... er bij de Omgevingsdienst zelf ook aan de informatieplicht energiebesparing moet voldoen?

‘Mijn team pakt door om het gewenste resultaat te behalen’

Ron Pijpker, Inspecteur Milieu & Inspecteur Duurzaamheid bij de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

Deel 8

Een gedeelde verantwoordelijkheid

‘Wij zijn de smeerolie tussen de verschillende partijen’

Ivonne Jentink, accountmanager bij de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied

Wist je dat?

… het bestuur van de Omgevingsdienst bestaat uit afgevaardigden van de colleges van bestuur van de opdrachtgevers – de gemeenten en provincies dus?

Door de ogen van de 10-jarige

FLORIAN

‘Een leef­om­geving is in balans als je er met plezier kunt wonen, werken én recreëren.’

Tjapko Poppens is niet alleen burgemeester van Amstelveen, maar ook bestuursvoorzitter van de Omgevingsdienst Noordzee­kanaal­gebied. Hoe kijkt hij naar de ontwikkelingen van onze dienst in de afgelopen tien jaar? En hoe ziet hij de toekomst voor zich? In dit interview lees je welke rol hij daarin voor de Omgevingsdienst ziet weggelegd.

Deel 9

Een vernieuwende kijk

‘Innoveren begint tussen de oren’

In een tijdperk van steeds snellere technologische ontwikkelingen én steeds complexere milieuvraagstukken staat innovatie ook bij de Omgevingsdienst hoog op de agenda. Maar hoe kun je vernieuwen zonder het overzicht kwijt te raken en hoe zorg je ervoor dat innoveren geen doel op zich wordt? Onze directeur Toezicht en Handhaving Mario Bakker heeft daar wel antwoord op: ‘Je moet er als organisatie vooral slimmer van worden.’

Door de ogen van de 10-jarige

FIORE

Wist je dat?

… de Omgevingsdienst in 2016 de Eenvoudig Beter Trofee ontving van de toenmalig minister van Infrastuctuur & Milieu, Melanie Schultz-van Haegen?

‘Mijn opdracht is de Omgevingsdienst voorzien in moderne technologische hulpmiddelen’

Danny van Zoen, teammanager Proces & Informatie bij de Omgevings­dienst Noordzeekanaalgebied

Deel 10

Samen naar een duurzame, veilige en gezonde toekomst

Door de ogen van onze medewerkers

In dit laatste deel van ’10 jaar onze OD’ blikken we niet langer terug, maar juist vooruit. Je leest hoe de toekomst eruitziet, door de ogen van onze eigen medewerkers. Welke rol is er over 10 jaar voor de Omgevingsdienst weggelegd? Bestaat die dan eigenlijk nog? En welke milieuproblemen zijn opgelost en welke uitdagingen zijn ervoor in de plaats gekomen? Of zijn ze allemaal als sneeuw voor de zon verdwenen? Ja, een beetje dromen mag natuurlijk ook…