Fons Bennink 

Omgevingsmanager Tata Steel

en sinds 2022 in dienst

'Duurzaam, veilig en gezond zijn echte container­begrippen die iedereen anders invult’Dit jubileumjaar staat natuurlijk ook in het teken van onze eigen medewerkers. In deze rubriek vertellen collega’s over wat hun werk zo bijzonder maakt en wat een duurzame, gezonde en veilige leefomgeving voor hen betekent.‘Ik mag in mijn werk samenwerken met veel verschillende deskundigen uit de diverse onderdelen van onze dienst. Dat maakt het werk afwisselend en uitdagend, omdat je telkens moet schakelen en je moet verdiepen in verschillende onderwerpen. Je krijgt van veel collega’s iets mee van hun dagelijkse werkzaamheden en als bonus ook nog hoe dat zich vertaalt naar de wereld daarbuiten.’Wederzijdse verwachtingen

‘Mijn functie als omgevingsmanager is relatief nieuw binnen de Omgevingsdienst. De behoefte hieraan is eigenlijk ontstaan vanwege een in negatieve zin escalerende relatie tussen de dienst en de omwonenden van Tata Steel. Je zou kunnen zeggen dat een interventie nodig was om weer tot een houdbare en werkbare verstandhouding te komen. De missie ‘duurzaam, veilig en gezond’ richt zich voor mij dus vooral op de relatie tussen mensen; zorgen dat we van elkaar begrijpen wat we wel en niet van elkaar kunnen verwachten, zodat we met elkaar het gesprek kunnen blijven voeren over de opgaves die op ons bordje liggen.’Duurzame relaties opbouwen

‘Dat is overigens niet enkel iets waar we aandacht aan moeten besteden naar buiten toe, maar ook binnen ons programma Tata Steel hebben we daar een opgave. Ik zie dat het dossier Tata Steel veel vraagt van collega’s. Er wordt in hoog tempo een beroep gedaan op hun expertise en ervaring, waarbij de complexiteit van de opgave en de bijkomende maatschappelijk druk alsmaar lijken toe te nemen. Juist in die situatie is het heel belangrijk om aandacht te hebben voor de relatie met elkaar. Maar dat schiet er weleens bij in en dat wil je voorkomen. Binnen de verschillende onderwerpen waarbij ik betrokken ben, probeer ik dus zoveel mogelijk duurzame relaties op te bouwen.’Begrip voor elkaar

‘Het contact met bewoners is meestal leuk, maar soms ook pittig. Het belangrijkste daarbij vind ik dat je daarbij wederzijds oog hebt voor de relatie. De collega’s en ik zijn ook maar mensen die vanuit hun rol aan tafel zitten. Daarbij is het belangrijk om grenzen goed aan te geven. Meestal hebben mensen daar begrip voor als je ze daarop attendeert. Het lastigste vind ik vooral wanneer een bewoner in tranen uitbarst aan tafel. Dat je iemand voor je ogen ziet breken tijdens zijn of haar verhaal vanwege wat de situatie met hem of haar doet. Tijdens zo’n moment bijt ik dan even op mijn lip.’

Wat is gezond?

‘Daarnaast merk ik in mijn contact met bewoners en belanggroepen dat ‘duurzaam, veilig en gezond’ échte containerbegrippen zijn die iedereen anders invult. Daarom voel ik ook heel erg de behoefte om met collega’s van gedachten te wisselen over wat wij als Omgevingsdienst dan bijvoorbeeld voldoende ‘gezond’ vinden. Alleen met een scherp kader voor ogen kunnen wij ons werk goed doen en tot kwalitatieve advisering en uitvoering komen voor onze opdrachtgevers. Enkel het huidige juridische kader zie ik hiervoor persoonlijk als onvoldoende. Dus laten we vooral kijken wat er nodig is om dit toekomstbestendiger te maken!’