In de ‘Door de ogen van …’ vragen we kinderen van 10 naar hun visie op een duurzame, veilige en gezonde leefomgeving. Wat vinden zij dat de overheid hieraan moet doen? Wat doen ze zelf om hun steentje bij te dragen aan een beter milieu? En: wat zouden zij doen als zij de baas waren?Door de ogen van de 10-jarige Fiore:

‘Ik draag veel tweedehands kleding en eet weinig vlees’

Fiore: ‘Een duurzame wereld is voor mij een schone wereld, met een schone lucht en veel bomen, planten en mooie bloemen. Ik doe best veel voor het milieu, vind ik. Ik draag veel tweedehands kleding en eet bijna geen vlees. En ik zamel geld in om de ijsbeer te beschermen tegen het smeltende ijs op de noordpool.’‘Ik vind dat de regering meer groen moet planten en ervoor moet zorgen dat er meer mensen zijn om afval op te ruimen op straat en in de natuur. Fabrieken kunnen misschien een soort grote koepel maken boven de schoorstenen, zodat alle vieze gassen daarin blijven hangen en niet in de lucht terechtkomen.’‘Als ik de baas was, zou ik geld uitgeven om van die koepels te laten maken. En ik zou meer bomen planten. Over 10 jaar hoop ik dat de wereld heel schoon is en dat er veel meer dieren zijn.’