Stefan Martens 

adviseur afvalstoffen en CE in het team Expertise en sinds 2015 in dienst.

‘Zelf plastic afval verminderen vind ik moeilijk’Dit jubileumjaar staat natuurlijk ook in het teken van onze eigen medewerkers. In deze rubriek vertellen collega’s over wat hun werk zo bijzonder maakt en wat een duurzame, gezonde en veilige leefomgeving voor hen betekent.Stefan: ‘Het mooie aan onze dienst is dat we allemaal wel een bijzondere functie hebben en werken aan onze doelen voor een betere en veiligere omgeving. Wat mijn functie bijzonder maak is dat ik direct meewerk aan een van de speerpunten van onze dienst: het realiseren van een circulaire economie. Dit onderwerp heeft veel aandacht vanuit de Nederlandse overheid. Ook onze opdrachtgevers, zoals Provincie Noord-Holland, gemeenten Amsterdam en Zaandam hebben dit onderwerp hoog op de agenda staan.’Afvalstoffen hergebruiken als grondstof

‘Voor mij houdt dat in dat ik dagelijks, naast het adviseren van vergunningverleners milieu, met verschillende vraagstukken over dit onderwerp bezig ben. Bijvoorbeeld verzoeken om een afvalstof in te mogen zetten als grondstof. Dat klinkt logisch als we circulair willen worden. Echter de huidige afvalregelgeving en ook de aanwezigheid van zeer zorgwekkende stoffen in afvalstoffen maken hergebruik niet direct mogelijk. Een goede beoordeling blijft noodzakelijk.’Minder afval

‘Mijn werkzaamheden zijn dus meer gericht op het onderdeel duurzaam. Mijn adviezen moeten leiden tot minder afval en meer en een beter hergebruik van afvalstoffen. Vanuit het Kernteam CE van onze dienst werk ik aan een pilotproject om naast afvalpreventie ook een efficiënter gebruik van grondstoffen in de milieuvergunning te kunnen opnemen.’“De supermarkten helpen nog niet echt mee, alles moet blijkbaar verpakt worden."Plastic verpakkingsmateriaal

‘Hoewel ik veel met circulariteit bezig ben, vind ik het toch nog lastig om het in mijn dagelijks leven thuis toe te passen. Ik vind het heel moeilijk om bij voorbeeld plastic verpakkingsafval te verminderen of te vermijden. Sinds kort hebben wij in Lelystad een extra container voor het plastic afval en die komt echt wel vol. De supermarkten helpen nog niet echt mee, alles moet blijkbaar verpakt worden. Ik realiseer mij, dit zeggende, dat ik zelf meer mijn best moet doen. Vaker naar de markt of naar de boer voor (biologische) groenten en fruit.’Marktplaats

‘Waar we regelmatig gebruik van maken is Marktplaats – zowel om te kopen als te verkopen. Spullen die we niet meer gebruiken, doen we ook met regelmaat naar de Kringloopwinkel. Het online nieuwe dingen kopen is echter niet meer weg te denken. Minderen of kiezen voor gebruikt of tweedehands lukt nog maar mondjesmaat.’