Deel 5: Wist-je-datjes

Een goede luchtkwaliteit is belangrijk voor een duurzame, veilige en gezonde leefomgeving. De overheid heeft wetten en regels opgesteld om burgers te beschermen tegen de schadelijke gevolgen van luchtverontreiniging. De Omgevingsdienst ziet erop toe dat bijvoorbeeld bedrijven zich aan die regels houden. Dat is soms best ingewikkeld, want de meeste stoffen zijn niet met het blote oog zichtbaar. Wist je bijvoorbeeld dat….


Go with the wind

… schadelijke stoffen die fabrieken uitstoten, soms wel honderden kilometers verderop voor een verminderde luchtkwaliteit kunnen zorgen? Ze worden meegevoerd door de wind. Voor een gezondere lucht is het daarom belangrijk dat verschillende overheden nauw met elkaar samenwerken. Zo hebben de provincie Noord-Holland, samen met het Rijk en andere provincies in 2020 het SLA ondertekend: het Schone Lucht Akkoord. Hierin staan onderlinge afspraken over hoe alle ondertekenaars actief toewerken naar een schonere lucht.
‘Hmmm, dat ruikt lekker!’

… om de mate van geuroverlast te meten, de ‘aangenaamheid’ van de geur belangrijk is? Er bestaat nog geen methode om objectief vast te stellen hoe hinderlijk of aangenaam een geur is. Het karakter van een geur wordt onder andere bepaald door mensen die deelnemen aan een speciaal geurpanel. Daar gebruiken ze een zogeheten 'hedonische schaal'. Deze verloopt van -4 tot +4, oftewel van 'uiterst onaangenaam' tot 'uiterst aangenaam'. Het spreekt voor zich dat de geur van een bakkerij hoger scoort dan die van een afvalverwerker. Samen met de concentratie (de sterkte van de geur) en de duur (hoe lang is de geur te ruiken) bepaalt de hedonische waarde de geurbelasting – en zo de mate van geuroverlast.
Bij regen een schonere lucht

… je de luchtkwaliteit in jouw omgeving realtime kunt bekijken? Oftewel, dat je live kunt zien hoeveel fijnstof er op een bepaald moment in de lucht zit? Je kent vast het gevoel dat het op een regenachtige dag lijkt alsof er meer zuurstof in de lucht zit. Dit komt omdat de regen alle fijnstof naar de grond toebrengt. Er is dan veel minder fijnstof in de lucht dan wanneer het niet regent. Fijnstof is zo klein dat je het niet met het blote oog kan zien, maar het is wel schadelijk. Mensen met bijvoorbeeld longklachten zijn er erg gevoelig voor. Op luchtmeetnet.nl kun je de luchtkwaliteit in jouw omgeving realtime in de gaten houden.
Nieuw jaar, nieuwe wet

… er met ingang van 1 januari 2024 een nieuwe Omgevingswet in werking treedt? Hierdoor veranderen er een aantal zaken voor bijvoorbeeld het aanvragen van vergunningen voor werkzaamheden die mogelijk belastend zijn voor het milieu. Een voordeel is dat bedrijven over de gehele linie straks minder nieuwe vergunningen hoeven aan te vragen, omdat zaken die aan elkaar gerelateerd zijn, samengebracht worden in een online omgeving. Op onze pagina over de Omgevingswet lees je wat deze nieuwe wet precies inhoudt en wat die voor jou betekent.
Goed op weg naar een schonere lucht? Wij adviseren u graag

… de Omgevingsdienst niet alleen vergunningen verleent, toezicht houdt en handhaaft op de luchtkwaliteit? Het is dus niet zo dat de Omgevingsdienst alleen op de stoep staat als een bedrijf bijvoorbeeld meer schadelijke stoffen uitstoot dan volgens de wet mag. Of alleen een vergunning verleent als jouw plannen binnen de gestelde normen vallen. De Omgevingsdienst geeft ook advies bij ruimtelijke plannen en bij het opstellen van beleid voor vergunningen. Welke uitstoot brengt een uitbreidingsplan met zich mee als er zoveel woningen met bijbehorende auto’s bij komen? Wat is de uitstoot van een bedrijf? Hoe zit het met de luchtkwaliteit, vooral met betrekking tot fijnstof? Wordt voldaan aan de luchtkwaliteitseisen en hoe ontwikkelt de luchtkwaliteit zich? Dit soort vragen worden hierbij allemaal gesteld.