Paula van Egmond 

projectsecretaris team Accountmanagement en sinds 2014 in dienst

‘Als spin in het web voel ik me gewaardeerd.’Dit jubileumjaar staat natuurlijk ook in het teken van onze eigen medewerkers. In deze rubriek vertellen collega’s over wat hun werk zo bijzonder maakt en wat een duurzame, gezonde en veilige leefomgeving voor hen betekent.‘Toen ik nog als ondersteuner van het team Accountmanagement werkte, ben ik benaderd als projectsecretaris voor het programma Circulaire Economie en later voor de projecten Markermeerdijken, Windenergie en de Noord/Zuid- en Oostlijn.

Vorig jaar heb ik de opleiding Projectmanagement afgerond met een diploma, dus was het per 1 mei vorig jaar tijd om deze functie te vervullen bij het projectenbureau. Voordat ik ondersteuner was, werkte ik als secretaresse bij het directiesecretariaat. De drie de functies zijn inhoudelijk niet te vergelijken maar allemaal ontzettend leuk binnen een dynamische organisatie als de Omgevingsdienst. De betrokkenheid en samenwerking met gedreven en deskundige collega’s, zowel intern als extern, maken deze functies compleet.

Nog een lange weg te gaan

Onze missie van een duurzame, veilige en gezonde leefomgeving komt terug in de projecten waarvoor ik projectsecretaris ben. Bij het programma Circulaire Economie (CE) ben ik betrokken geweest bij het ontwikkelen ervan. Toen ik meer inhoudelijk betrokken werd bij het programma CE werd ik me meer en meer bewust van wat er allemaal moet gebeuren om van afvalstromen grondstoffen te maken, zodat we minder afval gaan produceren en minder uitstoot veroorzaken. Er moet nog heel veel werk verzet worden, want we zijn er nog lang niet. Als dienst dragen we daar toch een mooi steentje aan bij.Not in my backyard

En dan het project Windenergie: hoe duurzaam wil je het hebben?! Dit is een nieuw project binnen de Omgevingsdienst waarvan de provincie Noord-Holland de opdrachtgever is. Het is een politiek gevoelig onderwerp. Ondanks dat veel bewoners positief tegenover windenergie staan, is het but not in my backyard. Zoekgebieden worden grondig bestudeerd door de gemeenten en hierbij kunnen ze ons om advies vragen, om zo uiteindelijk mogelijk tot een aanvraag te komen.

Tunnels en een stijgende zeespiegel

De Noord/Zuid-lijn was een zeer langdurig proces. Omdat de metro onder ‘tunnels’ valt, heeft de gemeente Amsterdam de Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied gemandateerd. Hierdoor is de dienst nauw betrokken geweest bij het verlenen van vergunningen en bij toezicht en handhaving. De passagiers moeten veilig kunnen reizen. Daarom is er veel overleg met het GVB, de brandweer en de gemeente. Project Markermeerdijken is weer van een heel andere orde, over het stijgen van de zeespiegel. Tijdens het pODium Klimaatverandering met spreker en weerpresentator Peter Kuipers Munneke, werd het maar weer eens duidelijk hoe snel het klimaat veranderd. De dijken moeten worden versterkt om onze veiligheid te garanderen. Een prachtig project dat vooral buitendijks plaatsvindt tussen Hoorn en Amsterdam. Wij als Omgevingsdienst adviseren, geven vergunningen af en houden toezicht.Waarom is mijn functie nu zo leuk? De inhoud is erg interessant en het is heel afwisselend. Als een spin in het web voel ik me op mijn plaats en gewaardeerd door de collega’s en de externe partijen waarmee wordt samengewerkt.’