Dit jubileumjaar staat natuurlijk ook in het teken van onze eigen medewerkers. In deze rubriek vertellen collega’s over wat hun werk zo bijzonder maakt en wat een duurzame, gezonde en veilige leefomgeving voor hen betekent.


Ron Pijpker

Inspecteur Milieu & Inspecteur Duurzaamheid en sinds 2013 in dienst.

‘Mijn team pakt door om het gewenste resultaat te behalen’‘Het bijzondere aan mijn werk is dat wij ons dagelijks buigen over de aanvragen en activiteiten van bedrijven die een impact kunnen hebben op het milieu. Van 2013 tot en met april 2023 ben ik inzetbaar geweest in diverse branches binnen het team Milieu & Leefomgeving. Ook heb ik enkele jaren mogen meewerken aan het unieke Project Markermeerdijken, met als doel toezichthouden op de diverse loswallen en depots voor het versterken van de dijk. De samenwerking met de diverse partners van de Alliantie en de Provincie Noord-Holland heb ik altijd als zeer prettig ervaren.Veel afwisseling

‘Het leuke aan mijn werk vind ik de grote mate van afwisseling van de verschillende branches en het dagelijks mogen bijdragen aan een gezonde, veilige en duurzame leefomgeving waarin wij wonen, werken en recreëren. Door in het gehele Noordzeekanaalgebied frequent toezicht te houden bij middelgrote en vergunningplichtige bedrijven. Tijdens onze integrale controles controleren wij of de bedrijven zich houden aan de voorschriften in het kader van het Activiteitenbesluit of Vergunningsvoorschriften. Het uiteindelijk doel is om het Noordzeekanaalgebied duurzaam, veilig en gezond te houden.’Veel voldoening

‘Vanaf april dit jaar heb ik afscheid genomen van mijn oude team B van Milieu & Leefomgeving, om vervolgens het nieuwe team Energiebesparing te versterken en mijn kennis te delen om dit energieke team op de kaart te zetten. Het bijdragen aan duurzaamheid bij bedrijven, het overtuigen om de erkende maatregelen uit te voeren, geven mij persoonlijk voldoening om mijn doelen uiteindelijk te bereiken en te realiseren. Ik hoop dat ik de komende twee jaar met veel werkplezier in dit team mijn werkzaamheden kan blijven voortzetten.De juiste balans

‘Waar ik nog geen afscheid van had genomen, was het team Gebiedsaanpak en Ondermijning. Vanaf 2014 hebben oud-collega Richard Verheul en ik dit team een gezicht gegeven binnen de Omgevingsdienst. Het huidige team bestaat uit zeer gemotiveerde collega’s die betrokken en gedreven zijn. De verschillende opdrachtgevers van de Omgevingsdienst zijn zeer tevreden met de inzet en resultaten die wij weten te behalen door onze aanpak, maar ook omdat wij durven door te pakken om tot het gewenste resultaat te komen. In goed overleg met mijn leidinggevende mocht ik deze werkzaamheden meenemen naar het team Energiebesparing. Vanaf 1 januari neem ik echter ook afscheid van dit team om me volledig te kunnen focussen op energiebesparing.’