Marja Hof,  

OD NZKG medewerker Arbo en Milieu en sinds 2013 in dienst.

Marja Hof: ‘Ik voel me in mijn werk gedragen door onze missie’Dit jubileumjaar staat natuurlijk ook in het teken van onze eigen medewerkers. In deze rubriek vertellen collega’s over wat hun werk zo bijzonder maakt en wat een duurzame, gezonde en veilige leefomgeving voor hen betekent.Sinds de oprichting in 2013 ben ik vanuit de Dienst Milieu en Bouwtoezicht van de gemeente Amsterdam meeverhuisd naar de Omgevingsdienst. Veel van de perikelen rondom de reorganisatie had ik toen niet meegemaakt, want ik was gedetacheerd als beleidsmedewerker Milieu en Duurzaamheid in stadsdeel West. Eigenlijk was ik communicatieadviseur, maar dat zag ik mezelf niet doen voor de rest van mijn carrière. Binnen de Omgevingsdienst heb ik toen een overstap kunnen maken naar medewerker Arbo en Milieu. Ook coördineer ik onze bedrijfshulpverlening.’Een gezonde, duurzame en veilige werkomgeving

‘Ik ben nog steeds heel blij met die overstap. Het heeft me zoveel energie gegeven iets heel nieuws te gaan doen. De opleiding Middelbare Veiligheidskunde die ik heb gevolgd om mijzelf voor de functie te kwalificeren was heel interessant. Het was veel tegelijk, maar omdat het zo zinvol was, hield ik het vol. Het voelt als een eerstelijns verantwoordelijkheid. Ik mag nu meewerken aan een duurzame, veilige en gezonde omgeving – maar dan intern voor de medewerkers, het kapitaal van onze organisatie!’'Als je dat voor je omgeving wilt betekenen, dan moet je je eigen huis immers ook op orde hebben.'Eigen huis op orde

‘Ik voel mij hierin ook gedragen door onze missie voor een gezond, duurzaam en veilig Noordzeekanaalgebied. Als je dat voor je omgeving wilt betekenen, dan moet je je eigen huis immers ook op orde hebben. Qua duurzaamheid werk ik bijvoorbeeld samen aan de CO2-certificering van onze organisatie. Halverwege dit jaar is het zover, verwacht ik.’Duurzame inzetbaarheid

‘Met mijn Arbo-werkzaamheden werk ik aan een nieuwe Risico-inventarisatie & Evaluatie voor de Omgevingsdienst. De oude is uit 2018 en heb ik wel geactualiseerd, maar is niet goed leesbaar voor medewerkers. Ook ons bedrijfsnoodplan is aan een actualisatie toe. Het gaat eigenlijk allemaal over duurzame inzetbaarheid. En er kan op dat gebied altijd wat worden verbeterd. Ik hoop dit allemaal nog een tijdje te doen. Het is leuk om ook het laatste stukje van je carrière nog iets te kunnen doen met zoveel inspiratie en enthousiasme!’