Deel 4: Wist-je-datjes

De Omgevingsdienst staat voor een duurzame, veilige en gezonde leefomgeving. Om die reden zet de Omgevingsdienst zich dan ook op allerlei manieren in om overlast van geur, geluid en stof zoveel mogelijk te beperken. Wist je bijvoorbeeld dat….


Elektrische neuzen

… Geuroverlast van industrie een van de meest voorkomende vormen van overlast is in Noord-Holland? De eNoses – oftewel elektrische neuzen – die de Omgevingsdienst samen met Port of Amsterdam sinds 2015 inzet om geuren te detecteren, gaven vorig jaar alleen al maar liefst 7608 alarmeringen af! De alarmeringen gebruikt de Omgevingsdienst om de bronnen van geuroverlast op te sporen en natuurlijk om te bepalen welke maatregelen er nodig zijn om de geurhinder te verminderen.
Handige tool

… het sinds 2022 een stuk makkelijker is om overlast van geur, geluid of stof te melden bij de Omgevingsdienst? Via een speciale online tool kun je binnen een paar minuten een melding doen en houden we je – als je dat wil – op de hoogte van onze aanpak hiervan. Je kunt de tool ook toevoegen aan het startscherm op je smartphone of computer. Dat is nog eens handig!
Bewoner op bezoek

… we weleens een bewoner die overlast van een bedrijf bij ons meldde, hebben meegenomen op inspectie? Het leek inspecteur Patrick Gase een goed idee om deze bewoner, die regelmatig meldingen van overlast bij ons deed, uit te nodigen bij het bedrijf. Een schot in de roos, zo bleek. Het leidde tot meer begrip van beide kanten en het bedrijf in kwestie besloot verder te onderzoeken hoe het de overlast kon beperken.
Dwangsommen

… de Omgevingsdienst bedrijven regelmatig dwangsommen oplegt als een bedrijf in overtreding is waardoor bijvoorbeeld overlast veroorzaakt wordt? Met zo’n dwangsom geeft de Omgevingsdienst een duidelijke waarschuwing af. Doet een bedrijf er niets of te weinig mee? Dan kunnen er meer sancties volgen, tot de sluiting van een fabriek aan toe.
Concentratieproblemen

… er bij de Omgevingsdienst speciale geluidsadviseurs werken? Zij adviseren bijvoorbeeld over geluidseisen die in een vergunning worden opgenomen, zodat onze inspecteurs kunnen controleren of bedrijven, bouwprojecten of evenementen in de omgeving zich aan de wettelijke geluidsnormen houden. Heel belangrijk, want harde geluiden of langdurige overlast kunnen voor slaap- en concentratieproblemen zorgen en op die manier een negatieve invloed hebben op je gezondheid, je werk en je dagelijks leven.