Dit jubileumjaar staat natuurlijk ook in het teken van onze eigen medewerkers. In deze rubriek vertellen collega’s over wat hun werk zo bijzonder maakt en wat een duurzame, gezonde en veilige leefomgeving voor hen betekent.


Patrick Bruinooge 

Inspecteur Intensieve Handhaving en sinds 2019 in dienst.

‘Ik probeer het gedrag van bedrijven positief te beïnvloeden‘‘Het bijzondere aan werken voor de Omgevingsdienst is dat je bezig bent met complexe zaken en problemen waarbij je moet gaan voor een duurzame oplossing. Bij intensieve handhaving pakken wij toezichtzaken op waar met regulier toezicht geen verbetering optreedt bij een bedrijf. Het gaat om een kleine groep.’

Uitstelgedrag

‘Bij het merendeel van de bedrijven zijn we met die reguliere aanpak van toezicht en vergunningsverlening al zeer effectief. Maar ze zijn er wel, de notoire overtreders, de ondernemers met calculerend gedrag, de uitstellers, de bedrijven met een gebrek aan deskundigheid, of bijvoorbeeld een slechte veiligheidscultuur. Het leidt vaak tot lastige en ingewikkelde situaties waar we tegen de beperkingen van onze reguliere aanpak aanlopen.’Een proactieve houding

‘Hiervoor is dus maatwerk nodig. Je wil dat een bedrijf naar een proactieve houding gaat. Ik vind het interessant om daarbij de principes van gedragsbeïnvloeding toe te passen. Ik heb hiervoor meerdere opleidingen gevolgd bij het CCV en bij gedragsbureau Duwtje. De problemen bij bedrijven zitten vaak ook in het gedrag van mensen. Het is belangrijk om te weten wat die houding en het gedrag zijn om daarop een goede aanpak te kunnen maken. Dus je analyseert en bedenkt welke interventie het beste past om houding en gedrag aan te passen.’Constructieve gesprekken

‘Werken aan een duurzame, veilige en gezonde leefomgeving, daar ben ik eigenlijk continu mee bezig. Het is altijd ons doel om tot een situatie te komen die de veiligheid en gezondheid van de omgeving niet langer beschadigt. En je wil zorgen dat bedrijven naar een duurzame naleving gaan en niet pas acteren nadat wij langskomen. In het contact met bedrijven is het belangrijk dat je continu met elkaar blijft praten op een constructieve manier, of je het nou wel of niet met elkaar eens bent. Als je niet met elkaar in gesprek bent, krijg je niets voor elkaar.’