Dit jubileumjaar staat natuurlijk ook in het teken van onze eigen medewerkers. In deze rubriek vertellen collega’s over wat hun werk zo bijzonder maakt en wat een duurzame, gezonde en veilige leefomgeving voor hen betekent.


Danny van Zoen

Teammanager Proces & Informatie en sinds 2014 in dienst.

‘Mijn opdracht is de Omgevingsdienst voorzien in moderne technologische hulpmiddelen’‘Als Teammanager Proces & Informatie geef ik leiding aan een team van 35 experts die samen verantwoordelijk zijn voor onze informatievoorziening. We houden ons daarmee bezig met een breed scala van activiteiten, variërend van het beheer van technologische faciliteiten en draadloze connectiviteit tot het optimaliseren van bedrijfsprocessen en het uitvoeren van data-analyse. Het is daarbij balanceren tussen de continuïteit bewaken en het initiëren van vernieuwing. Hierdoor hebben we een aanzienlijke invloed op de manier waarop onze organisatie werkt. Een enorme verantwoordelijkheid, die met name door de hechte onderlinge samenwerking draaglijk blijft. Het is naast hard werken, een voorrecht om aan zo’n hecht collectief leiding te mogen geven.’

Een technologisch ecosysteem

‘Mijn doel is om binnen een paar jaar een perfect geïntegreerd technologisch ecosysteem te ontwikkelen dat ons helpt om snel en doeltreffend in te grijpen bij afwijkingen en overtredingen. Uiteraard zijn wij een eind op weg hiermee maar is het in de praktijk nog een hele uitdaging om een samenhangend systeem te ontwikkelen van verschillende technologische componenten, apparaten, platforms, software en services die naadloos samenwerken en een fijne gebruikerservaring bieden.’

Nauwkeurig en real-time

‘In de ideale wereld biedt dit systeem een nauwkeurige, real-time en transparante benadering van milieubeheer, veiligheid en gezondheid. Dit betekent in de praktijk dat wij sneller en effectiever kunnen reageren op situaties. Bijvoorbeeld, als er een onverwachte lozing of een milieuovertreding plaatsvindt, reageren de systemen meteen. Ze verzamelen en analyseren real-time gegevens, zodat we weten wat er aan de hand is en hoe ernstig de inbreuk is. Zo’n systeem stelt ons niet alleen in staat onmiddellijk te reageren, maar geven ook inzicht in de voortgang en de impact van onze eigen acties met als uiteindelijke doel deze transparant te maken en te communiceren met de buitenwereld. Kortom, ik zie het als mijn opdracht om de Omgevingsdienst te voorzien in moderne technologische hulpmiddelen die ons niet alleen helpen bij het handhaven van regels, maar ook bij het waarborgen van transparantie en precisie in de manier waarop we (milieu)zaken en gezondheidskwesties beheren. Dit zal een grote verbetering zijn voor de duurzaamheid, veiligheid en gezondheid in de regio.’

Machine Learning en Kunstmatige Intelligentie

‘Bij P&I zijn we dan ook volop bezig met het verkennen en toepassen van Machine Learning (ML) en Kunstmatige Intelligentie (KI) om onze dienstverlening te innoveren op het gebied van klantenservice, procesoptimalisatie, data-analyse en documentverwerking. Een voorbeeld is cameratoezicht op basis van algoritmes. Ook zijn we zijn bezig met een pilot om te kijken of we de camerabeelden van Tata Steel kunnen gebruiken om overtredingen of risico’s te herkennen met Machine Learning (ML). We hebben nu twee camera’s die beide Kooksfabrieken in beeld brengen. We willen dit jaar nog starten met het analyseren van de beelden met een algoritme. En we hebben een chatbot op basis van kunstmatige intelligentie (KI) en natuurlijke taalverwerking (NLP). Bij de HR-helpdesk willen we nog een chatbot ontwikkelen die onze collega’s snel en eenvoudig kan helpen met hun HR-vragen. De chatbot kan de meest voorkomende vragen beantwoorden en verwijzen naar het juiste beleid. Zo kunnen we onze HR-helpdesk efficiënter maken, onze collega’s beter van dienst zijn en meer tijd besteden aan complexere vraagstukken. Met de chatbot willen we de menselijke expertise van onze HR-helpdesk versterken. Verder willen we een pilot doen om gesproken informatie sneller en beter vast te leggen met Speech-to-text software en geautomatiseerd samenvatten. Dit kan ons helpen bij het horen door Boa’s en bij telefonische meldingen. We willen ook de juridische aspecten van deze technologieën onderzoeken. Zo kunnen we onze handhaving en informatievoorziening verbeteren.’